Steigiamos bendrijos – daugiau galimybių verslui naudoti žalią elektrą.

Saulės elektrinė išsimokėtinai su parama

Žengiamas dar vienas žingsnis atsinaujinančios energetikos plėtros link  Seimas pritarė Energetikos ministerijos parengtiems įstatymų projektams, kurie leis gyventojams kooperuotis ir steigti atsinaujinančių išteklių energetines bendrijas. Taip pat leista elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gamintojams tiesiogiai sudaryti sutartis ir parduoti energiją galutiniams vartotojams. Tai turėtų padaryti žaliąją energiją dar patrauklesnę tarp įmonių.

„Matome, kad atsinaujinanti energetika tarp gyventojų ir įmonių sparčiai populiarėja, todėl nuolatos ieškome naujų sprendimų, geriname aplinką ir plečiame galimybes visiems. Energetinės bendrijos šiandien dar yra naujovė ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse, tačiau ateityje tai taps gana įprastu reiškiniu, kokiu šiandien jau tapo atsinaujinanti energetika daugelyje namų ūkių“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Įteisinus atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas, gyventojai kartu su savivaldybių įstaigomis bei nedidelėmis įmonėmis galės jungtis į tokias bendruomenes ir savarankiškai apsirūpinti elektros energija iš atsinaujinančių išteklių bei šią energiją parduoti.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimais numatoma, kad atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos galės valdyti ir plėtoti atsinaujinančius išteklius energijos gamybai naudojančias elektrines – jose gaminti, vartoti, kaupti savo kaupimo įrenginiuose ir parduoti pasigamintą energiją. Šių bendrijų savininkais galės būti pavieniai žmonės kartu su smulkiomis ir vidutinėmis įmonėmis ar savivaldos institucijomis, pavyzdžiui, savivaldybėmis ar seniūnijomis. Tačiau fiziniai asmenys turės turėti bent 51 proc. balsų visuotiniame dalininkų susirinkime.

Panašios bendrijos šiuo metu yra aktyviai kuriamos kitose ES šalyse, kuriose teikiamas ypatingas dėmesys švariai, darniai bei tvariai energetikai, pavyzdžiui, Danijoje, Olandijoje bei Vokietijoje. Šiose valstybėse tokios bendrijos kuria didelę pridėtinę vertę – į mažosios atsinaujinančios energetikos plėtrą įsitraukia daugiau gyventojų, o vietos gyventojams atsiranda daugiau galimybių pritraukti investicijas į atsinaujinančią energetiką.

Šiandien Seimas pritarė įstatymo pakeitimams, kurie sukurs palankesnes sąlygas gyventojams įsigyti nutolusias saulės elektrines. Supaprastintos sąlygos gaminantiems vartotojams, kurie įsigijo elektrinę iš saulės elektrinių parkų – saulės elektrinė bus laikoma kilnojamuoju daiktu, todėl elektrinės dalies pirkimo pardavimo sutarčiai nebus taikoma notarinė sandorio forma. Taip pat gaminantiems vartotojams, kurie yra pasirinkę nepriklausomą elektros energijos tiekėją, už per kaupimo laikotarpį pagamintą ir nesuvartotą elektros energiją galės būti kompensuojama su tiekėju sutarta arba Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta kaina.

Plačiau apie tai skaitykite: www.enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvoje-bus-galima-steigti-atsinaujinancios-energetikos-bendrijas-daugiau-galimybiu-verslui-naudoti-zalia-elektra

Informacija panaudota iš: www.enmin.lrv.lt

Ateitis yra čia!

SUSISIEKIME