PARAMA atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui privačių juridinių asmenų pastatuose.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki Rugpjūčio 3 d. juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti. Paramos gavėjai – visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių savininkai. 

0
Skirta 14 mln. lėšų šiam projektui
0
Subsidijos dydis iki 30 %
0
Paraiškų terminas iki Rugpjūčio 3d.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 3 d. juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą”.

 Pareiškėjai/paramos gavėjai

Visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims,  savininkai arba valdytojai.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

  • Saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui) diegimui.
  • Vėjo energijos šaltinių diegimui savo poreikiams.

Subsidijos dydis

Subsidijos dydis iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 Eur, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.

Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/  

Ateitis yra čia!

SUSISIEKIME