Kaip tai padaryti?

Pasinaudokite APVA teikiama parama.

KAS GALI GAUTI PARAMĄ!

ES PARAMA VERSLUI!

Vis dažniau verslo subjektai kreipiasi dėl atsinaujinančių išteklių naudojimo savo reikmėms. ES parama verslo įmonėms suteikia galimybę įsirengti saulės elektrines su parama, o mūsų komanda padės sutvarkyti visus su projektu susijusius klausimus. Informaciją labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms rasite čia. Didelėms – čia.
Konsultuokitės visais Jums rūpimais klausimais su „Tavo saulės elektrinė“ komanda. 

REKOMENDACIJOS FIZINIAMS ASMENIMS

• Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;
• Pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).
• Įranga turi būti nauja (nenaudota);
• saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);
• įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
Sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų (pvz. 2020 m. jei registracijos formą planuojate teikti kitais metais) sausio 1 d., tačiau elektrinė negali būti įdiegta (deklaracija arba VEI pažyma patvirtina įdiegimą) iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama.
• Įrangą galite įsigyti ir po registracijos formos pateikimo gavę atsakymą ar jūsų projektas bus finansuojamas.
322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).
• Sulaukti, kada www.apva.lt bus paskelbtas kvietimas teikti registracijos formas
• Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais ir kvietime nurodytu būdu pateikti APVA;
• APVA per 30 dienų pasibaigus kvietimui, įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Kvietimai ir registracijos formos skelbiamos apvis.apva.lt
• Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
• Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.
• Namo/sodo namo ir žemės sklypo, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės unikalų numerį;
• Ketinamos įsidiegti elektrinės (fotomodulių bendrą galingumą/įrengtąją galią);
• Inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);
• Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).
1. Pagal elektrinės įrengimo būdą:
1.1. ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
1.2. ant žemės – žemesnis balas.
2. Pagal inverterio galią:
2.1. iki 5 kW – aukštesnis balas;
2.2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.
• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
• 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
• sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.

REKOMENDUOJAMOS PAVYZDINĖS FORMOS

Sutikimas dėl jungtinės nuosavybės

REGISTRACIJŲ FORMŲ MITAI

Netiesa, nes pagal patvirtintas taisykles, kompensacijos skyrimui jokios įtakos nedaro pateikimo greitis ar registracijos formos pateikimas pirmąją kvietimo dieną. Svarbu, kad registracijos formos būtų pateiktos kvietime nurodytu laikotarpiu (pvz. nuo gegužės 10 iki birželio 10 d.). Jos yra vertinamos pagal patvirtintus projektų atrankos kriterijus.

Netiesa. Tereikia žinoti savo duomenis (gyvenamojo namo unikalų numerį, jei gyvenamasis namas dvibutis – ir unikalų buto numerį), taip pat techninius planuojamo įsigyti įrenginio duomenis (pvz. saulės modulių galingumą, inverterio galingumą, šilumos siurblio nominalią galią ir sezoninį naudingumo koeficientą SCOP). Žinant šiuos duomenis registracijos formos užpildymas trunka apie 10 minučių.

Netiesa. Kompensacija mokama ne pagal fizinio asmens faktiškai patirtas išlaidas, o pagal fiksuoto įkainio dydžius, nustatytus 1 kW įrenginio ir padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo. Pavyzd=iui, saulės elektrinių fiksuotas kompensacijos dydis 1 kW yra 323 Eur. Jei planuojate įsirengti 5 kW įrengtosios galios elektrinę, kompensacija būtų 5×323 Eur=1615 Eur ir pan.

Registracijos formoje kompensacijų dydžiai apskaičiuojami automatiškai, suvedus planuojamų įrengti įrenginių galingumus.

Ne visais atvejais. Svarbiausia – registracijos formą užpildyti teisingai, išsiaiškinus visas kompensacijos gavimo sąlygas, reikalavimus pareiškėjams, reikalavimus įrangai, pasitarus su specialistais, rangovais ir pan.,  tiksliai žinant kokio tipo, kokio galingumo įrenginį  (katilą, šilumos siurblį ar elektrinę) įsirengsite. Tuo atveju, jei įdiegsite ne tokios galios įrangą ir ne tokiu įrengimo būdu, kaip buvote nurodę registracijos formoje, ir pagal sudarytą sąrašą surinktas bendras balų skaičius bus žemesnis nei priešpaskutinis bendras balas sąraše, visos tokio fizinio asmens išlaidos bus netinkamos finansuoti. Pavyzdžiui, registracijos formoje buvote nurodę, kad elektrinę įrengsite ant stogo ir už tai gavote 50 balų, o vėliau įrengsite ant žemės, kur būtumėte gavę 10 balų, turėtume perskaičiuoti suteiktų balų skaičių ir žiūrėti, ar surinktas balų skaičius nebus žemesnis nei priešpaskutinis bendras balas sąraše ir pan.).

Neteisingai nurodžius duomenis ar nepridėjus prašomų su registracijos forma pateikti dokumentų, didėja administracinė našta, ilgėja vertinimo laikas ir pan. Jeigu registracijos formą pildote neapsisprendę, kad tikrai keisite katilą/įsirengsite elektrinę, atimate galimybę tą daryti kitiems.

Skubėti tikrai neverta, nes kvietimams yra skirta pakankamai lėšų, o esant didesniam pareiškėjų skaičiui, yra galimybė skirti papildomai lėšų.

Kviečiame atsakingai pildyti ir teikti dokumentus.

GAUTI INDIVIDUALŲ SAULĖS ELEKTRINĖS PASIŪLYMĄ

PIRMYN!